• Paketa
  • Extra
  • Pajisje WIFI
  • Të dhënat
Kontrolloni hartën nëse vendndodhja juaj është brenda zonës së mbulimit

Paketa Internet

Tipi i kontratës

Afati i kontratës

Detajet e pagesës

IPTV

Modeli i TV

Tipi i IP

Linja Telefonike

Pajisje WIFI extra

Beacon 2

Beacon 1

Të dhënat e pajtimtarit

Të dhënat e pajtimtarit

Fatura e parë

Pagesa Fillestare

Shërbimi Totali
0 Lekë

Pagesa Mujore

Shërbimi Totali
0 Lekë