• Paketa
  • Extra
  • Pajisje WIFI
  • Të dhënat
Kontrolloni hartën nëse vendndodhja juaj është brenda zonës së mbulimit

DIGI Student

Afati i kontratës

Detajet e pagesës

IPTV

Tipi i IP

Linja Telefonike

Pajisje WIFI extra

Beacon 1

Beacon 3

Të dhënat e pajtimtarit